Promotions

VERBOD OP BONUSSEN :  DE KANSSPELCOMMISSIE

Informatieve nota van 19/02/2020– Nummer 14 – Gevolgen van arrest nr. 246.999 van de Raad van State

Bij arrest nr. 246.999 van 6 februari 2020 vernietigt de Raad van State de volgende bepalingen van het Koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten:

  • de woorden “behalve op hun eigen site” in artikel 5, 1°; en
  • artikel 11.

Bijgevolg is het voor de houders van een aanvullende vergunning verboden om gratis speldeelnames of bonussen in enigerlei vorm aanbieden. Het verbod in artikel 60 van de Kansspelwet geldt onverkort ten aanzien van de spelers van kansspelen uitgebaat via informatiemaatschappij-instrumenten. Daarnaast worden de passages in het openbaar standpunt dat de Kansspelcommissie publiceerde naar aanleiding van het koninklijk besluit en die betrekking hebben op de vernietigde bepalingen zonder voorwerp.

Copyright © 2021 - 36win.be. All rights reserved

logo Belgium logo 21+