Diamond Jungle XXL Jackpot

Hoe gaat Diamond jungle XXL Jackpot te werk?

Om de inzet te bepalen, dient u onderaan uw scherm bij ‘stake’ te bepalen voor welke inzet u wenst te spelen. Het is mogelijk deze inzet aan te passen tijdens de volgende games, dus deze staat niet vast vanaf het moment dat u uw eerste spel heeft opgestart. Indien u hieraan niets wenst te veranderen, speelt u voor dezelfde inzet als deze van het vorige game.

Het eigenlijke spel wordt opgestart wanneer u rechts onderaan op de ‘start’ knop drukt. Hierop krijgt u bovenaan in het midden drie onder elkaar gerangschikte dobbelstenen te zien. Deze dient u te plaatsen in één van de vier vierkanten onderaan uw scherm. Nu is het aan u om dezelfde dobbelstenen naast elkaar te plaatsen, hetzij horizontaal hetzij diagonaal; aan u de keuze!

De waarde van lijnen met identieke teerlingen kunt u aflezen in de puntentabel links op het scherm (boven het eerste vierkant). Op het einde van het spel wordt het puntentotaal berekend en op basis van deze tabel worden de winsten uitgekeerd.

Slaagt u erin een vierkant met negen identieke dobbelstenen te vullen? Dan krijgt u een bonus van maar liefst tweehonderd punten. In geval dat u in drie van de vier vierkanten punten kunt scoren, wordt het totaal aantal punten vermenigvuldigd met 1,5. Kunt u in alle vierkanten punten scoren, dan wordt het totaal aantal punten vermenigvuldigd met 2.

 

Mogelijke bonussen

Bij Diamond jungle XXL Jackpot heeft u kans op de bonus ‘scratch game’. Per drie ‘scratch’ dobbelstenen die u horizontaal of diagonaal in dezelfde lijn kunt plaatsen, wint u een ‘scratch game’. Dit houdt in dat u een scherm met twintig vakjes te zien krijgt (scherm bestaande uit vijf kolommen en vier rijen), waarvan u een aantal vakjes dient weg te krassen. De uiteindelijke bedoeling van dit bonus game is om paren te maken, met andere woorden om identieke vakjes weg te krassen. 

Indien u een paartje ‘mystery’ krast in uw ‘scratch game’, dan begint u uw volgende spellen met een verhoogde winsttabel, waardoor u meer punten zult ontvangen dan bij een normale puntenverdeling.

Krijgt u de melding ‘second chance’ op uw scherm te zien, dan krijgt u een herkansing aangeboden op elke laatst geplaatste lijn van dobbelstenen in elk vierkant met score nul.

 

Diamond Diamond jungle XXL Jackpot bij 36Win

Wilt u Diamond jungle XXL Jackpot zelf eens proberen? 36Win biedt u nu de kans aan om Diamond jungle XXL Jackpot te beleven via een online button! Indien u op deze button klikt, dient u uw gegevens in te vullen bij wijze van aanmelding. Aarzel niet langer en ga nu nog deze uitdaging aan!

 

Gameplay: 

Copyright © 2021 - 36win.be. All rights reserved

logo Belgium logo 21+